Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt ARP

Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt to formacja utworzona przez Fundację Animal Rescue Polska  działająca w głównej mierze na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w pełnej gotowości interwencyjnej przez 24h/7dni w tygodniu.

Współpracujemy z:

Komendą Powiatową Policji w Piasecznie oraz wszystkimi podległymi jej jednostkami;

Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie;

Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Piaseczyńskiego;

Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

Blisko 40 Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

Od 2018 roku terenem działania objęte zostało Miasto Pruszków.