O FUNDACJI

KIM JESTEŚMY
Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą w Warszawie jest nowo powstałą organizacją. Podstawową działalnością naszej fundacji jest szeroko pojęta pomoc i działanie interwencyjne na rzecz zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu poprzez działania w organizacjach pro zwierzęcych możemy pochwalić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie. Dzięki nam wiele zwierząt odzyskało godziwe warunki życia, uniknęło śmierci, a ludzie odpowiedzialni za ich cierpienia zostali ukarani zgodnie z prawem.
Jesteśmy grupą oddanych sprawie ludzi, których połączyła chęć niesienia pomocy tym, których życie tak często jest bagatelizowane i w bestialski sposób odbierane. Naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ogromnego problemu jakimi są w Polsce:
  • bezdomność zwierząt ( program adopcyjny realizowany pod naszym patronatem)
  • łamanie praw zwierzą ( interwencje na terenie hodowli, ubojni, gospodarstw domowych itp)
  • kontrola populacji zwierząt domowych (wspieranie i propagowanie programu sterylizacji i kastracji)
Naszą inicjatywę kierujemy do dzieci ludzi młodych i starszych do każdej osoby i każdego pokolenia któremu los zwierząt nie jest obojętny.
Działamy wyłącznie dzięki darowiznom, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Liczymy na Wasze wsparcie. Bez Was nie damy rady ratować zwierząt w potrzebie. Nieustająco prosimy o datki na numer konta
92 1750 0012 0000 0000 2781 0578
NASZA MISJA
Dlaczego właśnie zwierzęta? Bo są bezbronne, a człowiek czasem potrafi być tak okrutny… Cierpią w milczeniu, nie potrafią krzyczeć, domagać się swoich praw. Kiedyś człowiek w swej pysze, chcąc panować nad wszystkim, udomowił zwierzęta. Powinien być więc za nie odpowiedzialny, a w podzięce że nam pomagają, bronią, dają pożywienie – traktować je z szacunkiem i chronić.
Czasem ludzie zarzucają nam, że zajmujemy się właśnie zwierzętami, a nie czymś, kimś innym… Kogoś, kto pomaga innym tak naprawdę, z potrzeby serca – nigdy nie będzie raziło, że pomagamy zwierzętom. Bo nie jest ważne, komu się pomaga – zwierzętom czy ludziom. Ważne, że ma się odwagę to robić, na przekór wszystkiemu.
Statut Animal Rescue Poland do pobrania w formie pdf: