Edukacja

– Oferujemy współprace szkołom podstawowym, gimnazjalnym oraz licealnym.
CO MOŻEMY DAĆ OD SIEBIE
– Lekcje na łonie natury lub w szkole, spotkanie z inspektorami, opowieści interwencyjne, uczulenie dzieci i młodzieży w kwestii praw zwierząt, szczegółowa instrukcja pomocy zwierzętom w potrzebie.
– Lekcja w stajni, z naszym podopiecznym – koniem uratowanym przed śmiercią, spotkanie z inspektorami, zaangażowanie młodzieży w pomoc koniom mięsnym, wspólna akcja na rzecz tych zwierząt. Poznanie ze zwierzętami gospodarskimi, uczulenie uczniów w kwestii praw zwierząt / uwaga! Nie ma możliwości „przejażdżki” na naszym podopiecznym! Wszystkie czynności pielęgnacyjne możliwe pod okiem opiekuna konia./
– Spotkanie edukacyjne – nauka opieki nad (wybranymi) zwierzętami domowymi takimi jak: psy, koty, konie. Profesjonalne porady dla uczniów, wspólna dyskusja: Jak właściwie zajmować się zwierzęciem, koszty utrzymania, żywienie, opieka zdrowotna, sytuacje wyjątkowe.
CO W ZAMIAN MOGĄ DAĆ NAM UCZNIOWIE
– Zbiórka pieniężna i/lub darów na rzecz naszej fundacji, wspólna zbiórka (uczniów z wolontariuszami) w terenie, zaangażowanie młodzieży w pomoc zwierzętom będącym pod opieką naszej fundacji, wirtualna adopcja wybranego podopiecznego.
– Młodzieżowy wolontariat, dostosowany do wieku, oraz możliwości.
– Bazarek na wybrane cele fundacyjne.
– Stała współpraca z fundacją.
PROFESJONALNA SESJA ZDJĘCIOWA w zamian za darowiznę.