Martwe zwierzęta w Warszawskim ZOO

Jesteśmy w trakcie interwencji w Warszawskim zoo. Otrzymaliśmy zgłoszenie o niewiarygodnych nieprawidłowościach w tej instytucji. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało bowiem, że od lat pracownicy ZOO wywożą odpady, bioodpady oraz padlinę na dzikie wysypisko utworzone na terenie ZOO. Ta hałda odpadów i padliny stanowi realne zagrożenie dla zwierząt przetrzymywanych w ZOO oraz okolicznych mieszkańców gdyż biomasa…