Nasi Inspektorzy umożliwili policji wejście na posesję, na której znajdowały się 3 agresywne psy!
W związku z obowiązującą umową pomiędy Fudndacją Animal Rescue Poland a Komendą Powiatową Policji Łódź powiaty wschodnie, Inspektorat ARP w Łodzi został poproszony o udzielenie asysty przy zatrzymaniu osoby, która mogła popełnić przestępstwo.

Inspektorzy pojawili się na miejscu po godzinie 18.00. W okolicy obserwowanej poesji zostala przeprowadzona krótka odprawa, podczas której wszyscy zapoznali się z planem poesji, na której miało dojść do zatrzymania.
Wg wstępnych ustaleń Policji Kryminalnej KPP na posesji miało dochodzić do kradzieży prądu. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników PGE jak i Policji naszym celem było utorowanie drogi dla funkcjonariuszy i zabezpieczenie ich przed znajdującymi się na posesji trzema agresywnymi psami. Po kilkunastu minutach udało się zabezpieczyć psy i policja mogła podjąć swoje czynności.
Po około 40minutach policjani odwołali naszą asystę.
Na miejscu była grupa interwencyjna ARP powiatu Piaseczyńskiego 001 oraz grupa interwencyjna ARP Łódź.
Advertisements