Pies na tropie Pytona Tygrysiego

Dziś do poszukiwań przyłączyło się OSP Mosina ( https://www.facebook.com/SGRTMosina/ ) z psem Koką tropiącym górnym wiatrem. Koka wraz ze swoją przewodniczką Panią Renatą potwierdziły, że wąż przebywał na tym terenie jakiś czas temu. Koka doprowadziła nas do bajorek, gdzie znaleźliśmy ślady oraz do odchodów bliżej brzegów Wisły. Odchody zostały pobrane i dowiezione na badania genetyczne…